Tjenester

Etterisolering av tak

Å isolere kalde loft er krevende med tanke på både planlegging og utførelse, og krever spesialkompetanse. Det finnes mange fallemmer, og nettopp derfor er det viktig å velge kvalitet. Ta kontakt med oss når du skal etterisolere kaldloftet ditt!

Etterisolering

60% av varmetapet i en bolig skjer via loftet

Har du et hus fra 60-tallet eller tidligere? Mange eldre hus har såkalte krypeloft. Disse har ofte ikke mer enn 10-15 isolasjon i tak, og med dagens standard er dette for dårlig. Opptil 60% av varmetapet i boligen er via loftet. Varmen stiger opp, og det vil lønne seg å ha et godt isolert tak.

Det beste er å isolere taket når det skiftes utvendig. For å gi deg et estimert pristilbud setter vi pris på om du kan fortelle oss …

  1. Hvor mange kvadratmeter gjelder det?
  2. Hva er byggeår på boligen?
FAQ

Ofte stilte spørsmål om tak

Vi får mange spørsmål i forbindelse med skifte av tak. Her er noen av de mest vanlige.

Hva koster det å bytte tak?

Pris på å bytte tak varierer ut ifra hvilken taktype du har. Har du et saltak eller valmtak vil prisen avhenge av materialer og takets kompleksitet. Takhøyde vil også spille inn. Et enkelt tak med grei standard vil koste fra kroner 2400,- pr m2 inkl. mva. Et komplekst tak med kvister og takvindu, bratt takvinkel og høy standard på materialene – eksempelvis glaserte takstein – vil kunne ligge opp mot 4900,- pr m2 inkl. mva.

Normalt komplekse tak, eksempelvis med én vinkel på huset, et par takvinduer, takvinkel fra 25-32 grader og god standard vil ha et prisspenn fra ca. 3000,- pr m2 til 4000,- pr m2 inkl. mva.

Hvilke kostnader er inkludert?

Våre priser inkluderer rivning og transport av gamle materialer, stillaser for sikker tilkomst og arbeidsplattform. Det er også inkludert ny undertakspapp, lekter, takrenner, beslag, taknedløp og takstein. Det samme gjelder takutstikk og underkleding etter behov. Prisene vil med andre ord inkludere utskifting av eksisterende tak med helt nytt tak og takrenner.

Hvis du er uheldig og finner råte/vannskader i bærende undertak og/eller i takkonstruksjonen under rivningen, vil utbedringer av dette naturligvis komme i tillegg. Normalt medfører dette stans i alle arbeider mens vi finner løsninger sammen med og til det beste for deg som huseier.

Hva kan jeg gjøre selv?

Noen ønsker å gjøre deler av arbeidene selv i forbindelse med oppgradering av boligen sin. Ved takarbeid er vår anbefaling imidlertid å overlate de sentrale arbeidene til faglært tømrer. Det er mye som kan gå galt med når det arbeides med den kanskje viktigste bygningsdelen på huset, samt at alltid finnes en risiko for alvorlige uhell når man arbeider i høyden. Om du ønsker å spare på bortkjøring av avfall kan dette imidlertid være et element av prosessen som greit kan utføres med egeninnsats.

Kan vi bo i huset mens arbeidene pågår?