Om oss

HMS-K og miljø

Vi bygger med omsorg for menneske, material og miljø. Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere forplikter vi oss til å følge lover og forskrifter, og jobber kontinuerlig med å gjøre våre prosesser enda bedre.

En trygg og sunn arbeidsplass

I Frøiland Bygg setter vi våre medarbeideres velferd høyt og er opptatt av å fremme trygge og sunne arbeidsforhold.

Vi utvikler våre egne HMS-systemer i samsvar med gjeldende lover og regler, i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Alle styringsinstrukser og rutiner tilpasses våre spesifikke tjenesteområder. Vi er proaktive i vårt arbeid for å forebygge, redusere og unngå forekomsten av fremtidige skader, både på menneske og miljø. Frøiland Bygg har Sentral godkjenning.

Vår nisje handler om å bevare eksisterende boliger i stedet for å bygge nytt. Det er vårt bidrag til å bygge et mer bærekraftig samfunn. Vi samarbeider med blant annet Westco Miljø om resirkulering og sortering av avfall og overskuddsmaterialer, og oppfordrer alle som krysser våre veier til å rette seg etter god miljøpraksis.