Vi hjelper deg med dine prosjekter

– Med på laget

Frøiland Bygg er en mesterhåndverksbedrift. Vi har dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse. Vi gjør jobben med stolthet og entusiasme, samtidig er profesjonalitet i alle ledd viktig for oss. Vi ønsker å skape og levere gode kundeopplevelser.

Vi utfører alle typer entrepriser; som nybygg, tilbygg, rehabilitering og byggservice, for byggherrer innen privat næringsliv og offentlig sektor. I totalentreprise påtar vi oss hele prosessen fra prosjektering til utførelse. Det beste resultatet får vi når vi kan delta fra idé til ferdig bygg. Vårt privat- og næringsmarked har sitt nedslagsfelt i Sør-Rogaland, fra Egersund i sør til Stavanger i nord.

Har du en forsikringsskade?

Besøk Frøiland Bygg Skade på fbs.no

Borettslag og sameie

Frøiland Bygg har lang erfaring i byggebransjen. Vår høye faglige kompetanse og erfaring sikrer god planlegging og gjennomføring av prosjekter, enten det er enkle prosjekter eller omfattende totalentrepriser. Vi tar det totale ansvar for prosjektering, gjennomføring og nødvendige søknader. Vi har sertifiseringene som kreves.

Vi har også en bred erfaring med oppdrag for borettslag og sameier. Vi bistår i tillegg styret i sameie og borettslag med å utvikle internkontrollsystemer, for å sikre effektivt og forebyggende vedlikehold. Vi skifter kledning, fasadeplater, vinduer og dører. Vi rehabiliterer tak og fasader. Vi bygger nytt når det er ønskelig.

Oppussing og rehabilitering

Frøiland Bygg har lang erfaring med nybygg og samarbeider med dyktige arkitekter. Sammen finner vi løsninger med et funksjonelt interiør og et harmonisk eksteriør som samsvarer med dine ønsker.

Et tilbygg kan gi helt nye muligheter i boligen din. Det kan gi plass til hobbyrommet du lenge har ønsket, til å samle kjente og nære, eller til en forestående familieutvidelse.

Prosjektledelse

Avhengig av størrelse og type prosjekt, vil det være behov for administrasjon både før og under byggingen. Også dette krever kunnskap, og i mange tilfeller godkjenning for å utføre. Vi tar ansvar for prosjektering og nødvendige søknader.

Covid-19 – Du skal føle deg trygg

Dere som har en skade som skal håndteres og utbedres i disse dager, skal beskyttes mot smitte av Covid-19. Det er viktig for oss at du som kunde, i tillegg til våre ansatte, skal beskyttes mot smitte og smittespredning, samtidig som en kan opprettholde drift i prosjektene.