Om oss

Vi skaper gode opplevelser

Frøiland Bygg er en familieeid bedrift etablert i Stavanger i 2006. Vi er en solid og erfaren byggmesterbedrift, som brenner for å skape gode opplevelser. 

Vår lange erfaring og solide kompetanse i bransjen gir trygghet for våre kunder. 

Som byggefirma har vi i samarbeid med alle våre ansatte identifisert vår lidenskap, våre kjerneverdier og vår ønskede nisje i markedet. Vi ønsker å dele og forklare resultatet av dette med alle våre kunder. 

Fellesnevneren for våre kjerneverdier er «omsorg».Å vise omsorg for våre kunder, produktene, ansatte og kvaliteten på det vi gjør og det vi skal levere. Vi tror å skape gode opplevelser for de som møter oss. 

To tømrere fra Frøiland bygg sager planker

Våre ansatte skal også kjennetegnes ved at de er arbeidsvillige, kvalitetsbevisste, pålitelige og lærevillige. Med disse verdiene forankret i vår kultur og vår væremåte, mener vi at vi har fundamentet som skal til for å oppfylle vår felles lidenskap: 

«Å skape gode opplevelser»   

Vi ønsker at alle som samhandler med Frøiland Bygg skal kjenne oss igjen på våre verdier. Det gjelder både kunder, samarbeidspartnere og ansatte. 

Vår nisje: 

Gjennom godt lagarbeid i hele bedriften har vi kartlagt hva vi kan, hva vi liker og hvor vi treffer kundene våre best.  Lagarbeidet viser en tydelig retning og ambisjon om å være den foretrukne leverandøren av utvendig oppgradering, fornyelse og renovering av boliger.

Dette betyr at vi gjerne hjelper til med å: 

  • Oppussing og rehabilitering 
  • Tilbygg og påbygg
  • Skifte tak og takvindu 
  • Renovering av yttervegg 
  • Etterisolering 
  • Bytte vinduer og dører 
  • Nytt gulv
  • Terrasse 

Hvis du tror vi kan være riktig leverandør for deg, gleder vi oss til å høre fra deg!

ETISKE RETNINGSLINJER

Frøiland Bygg AS ønsker å etterleve FNs Global Compact og forplikter seg til dens prinsipper. Frøiland Bygg AS respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter som formulert i FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner.

Vi driver i samsvar med prinsipper for god eierstyring og opptrer som en god samfunnsborger i alle lokalsamfunn der vi har virksomheter, og vi forventer at våre leverandører gjør det samme.

MILJØ

Frøiland Bygg søker hele tiden nye løsninger og metoder for å ivareta miljø på et best mulig måte. Arbeidet er en kontinuerlig prosess, og tar for seg hele vår verdikjede.

Miljøhensynet påvirker alle våre valg, som valg av produkter, avfallhåndtering og hvordan vi forholder oss til reiser.

FOKUS

Det er viktig for deg som kunde at du vet hva Frøiland Bygg har som fokusområder. Dette fordi du skal ha noen forventninger til oss som din partner og leverandør.

Samarbeids­partnere

For at du som kunde skal oppleve kvalitet i alle ledd har vi plukket ut noen av våre mest sentrale samarbeidspartnere. Vi har også lokale leverandører som betyr mye for oss, og du kan også avklare med din prosjektleder om du har egne lokale leverandører du ønsker å benytte.

Vi har hyppige gjennomganger med på våre samarbeidspartnere på prosjekter, samt at vi har kvartalsvise møter for å finne nye metoder og samarbeidsformer. Dette er en del av vår satsing på LEAN, og betyr at du som kunde skal oppleve oss som en aktør som går i takt.

Alle våre samarbeidspartnere er sertifisert i www.startbank.no

Leverandører

Frøiland Bygg AS kjøper i dag varer og tjenester fra mange eksterne leverandører, og det er viktig at disse anskaffelsene skjer på en god måte slik at vi får dekket våre behov, samtidig som relasjonene blir ivaretatt.