Om oss

Lagspill og ærlighet er viktig for oss

Det er i lag med andre at store ting skjer. Lagfølelsen er viktig, den er noe vi alle søker og slik har det alltid vært. Frøiland Bygg ønsker å spille på lag med sine omgivelser; skape gode kundeopplevelser, fornøyde medarbeidere og levere små og store prosjekter vi er stolte av. Vi er fremoverlente når det kommer til nye løsninger og tar vårt ansvar når det kommer til miljø og bærekraft.

Lagspill og ærlighet er viktig for oss, det ligger som en bærebjelke i alt vi gjør.

Etablert i 2006

Frøiland Bygg er en familieeid bedrift, etablert 2006 i Stavanger. Vi har siden denne gang vokst til en stor aktør innen byggmesterfaget. Vår geografiske utstrekning er utvidet til å dekke stort sett hele landet via vårt datterselskap Frøiland Bygg Skade. Vår lange erfaring og solide kompetanse i bransjen gir trygghet for våre kunder.

Vår avdeling for forsikringsskade (Frøiland Bygg Skade) ble skilt ut som et eget datterselskap i 2016.

ETISKE RETNINGSLINJER

Frøiland Bygg AS ønsker å etterleve FNs Global Compact og forplikter seg til dens prinsipper. Frøiland Bygg AS respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter som formulert i FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner.

Vi driver i samsvar med prinsipper for god eierstyring og opptrer som en god samfunnsborger i alle lokalsamfunn der vi har virksomheter, og vi forventer at våre leverandører gjør det samme.

MILJØ

Frøiland Bygg søker hele tiden nye løsninger og metoder for å ivareta miljø på et best mulig måte. Arbeidet er en kontinuerlig prosess, og tar for seg hele vår verdikjede.

Miljøhensynet påvirker alle våre valg, som valg av produkter, avfallhåndtering og hvordan vi forholder oss til reiser.

FOKUS

Det er viktig for deg som kunde at du vet hva Frøiland Bygg har som fokusområder. Dette fordi du skal ha noen forventninger til oss som din partner og leverandør.

Samarbeids­partnere

For at du som kunde skal oppleve kvalitet i alle ledd har vi plukket ut noen av våre mest sentrale samarbeidspartnere. Vi har også lokale leverandører som betyr mye for oss, og du kan også avklare med din prosjektleder om du har egne lokale leverandører du ønsker å benytte.

Vi har hyppige gjennomganger med på våre samarbeidspartnere på prosjekter, samt at vi har kvartalsvise møter for å finne nye metoder og samarbeidsformer. Dette er en del av vår satsing på LEAN, og betyr at du som kunde skal oppleve oss som en aktør som går i takt.

Alle våre samarbeidspartnere er sertifisert i www.startbank.no

Leverandører

Frøiland Bygg AS kjøper i dag varer og tjenester fra mange eksterne leverandører, og det er viktig at disse anskaffelsene skjer på en god måte slik at vi får dekket våre behov, samtidig som relasjonene blir ivaretatt.