Tjenester

Tak

Et godt hus forutsetter et skikkelig tak og et skikkelig tak forutsetter flinke fagfolk. Enten du skal skifte taket eller har behov for etterisolering av eksisterende tak, kan du stole på at vi bruker tid på å få det nøyaktig som du har tenkt.

Taket er husets regnjakke

Bor du i Norge kjenner du til gummistøvler og regntøy. Da vet du også hvor irriterende det er når vannet finner veien inn gjennom uoppdagede hull mens himmelen serverer en av sine skyllebøtter.

«Ja, ja», tenker du og utsetter å kjøpe nytt til neste år. Du tar jo ikke skade, for hjemme venter varme sokker og tørre klær. Sånn er det ikke for huset ditt, og taket er den viktigste bygningsdelen for å beskytte det.

Tak

Sjekkliste: Når bør jeg skifte taket?

Eldre boliger har ofte lekkasje- og fuktproblematikk. Skader kommer oftest ved at gjennomføringer lekker og det oppstår kondens som følge av for lite lufting. Her ligger vår spesialkompetanse.

Det er flere ting du kan gjøre for å sjekke om det er på tide bytte tak. Vi har samlet det viktigste. Denne lista kan du skrive ut og ta med på befaring på egen tomt!

Dersom du oppdager tegn til skader på taket, bør du kontakte oss snarest. Noter ned funnene dine, ta bilder og send oss en forespørsel!

✔ Ligger takstein og renner på plass og er hele?

✔ Ser du tegn til kondens, fuktskader eller mugg på loft eller kaldloft?

✔ Er det tilluft ved raft og/eller ventiler i gavler (spalte med netting)?

✔ Fungerer takrenner og nedløp som de skal?

✔ Vokser det istapper i takkassene om vinteren?

✔ Ser du tegn til misfarginger ved takvinduer, pipe eller andre gjennomføringer?

✔ Er lektene og underlagspappen morkne? Sjekk ved å skyve en takstein til sides.

✔ Er vindskier hele og overdekkede med beslag, gavlstein eller vannbord?

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Har du/dere noen spørsmål eller bekymringer? Fyll ut skjemaet og legg gjerne ved bilder av det dere ønsker hjelp med eller svar på hvis dere har det! Vi vil innen kort tid ta kontakt med dere på telefon for å bli kjent med dere. Normalt vil vi kunne avdekke og klarere veldig mye allerede i telefonsamtalen.

Hvor befinner ditt prosjekt seg?
Hvilken tjeneste eller tjenester trenger du hjelp med?
Du kan velge så mange du vil!

Maximum file size: 6MB

Tillatte filtyper: PDF, DOC(X), JPG/JPE/JPEG, GIF, PNG.
Maks filstørrelse: 6 MB. Maks antall filer: 6 stk.

Kontaktinformasjon

Nå trenger vi bare kontaktinfo, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig.

Section

Section

Vil du legge til en kontaktperson nr. 2?
Use Shift+Tab to go back
Tak

Hva slags tak skal jeg velge?

Takets viktigste oppgave er å holde fukt borte, men det er også en vesentlig del av husets estetiske uttrykk. Material, stil, type og farge kan ha mye å si for helheten. Usikker på hva som passer hos deg eller hvilke typer tak som faktisk kan legges på husets takkonstruksjon? Hør med oss for gode råd!

Tak

Etterisolere taket?

Utvendig kledning holder i mange år, men det stadig mer ekstreme været øker risikoen for råte og fuktskader. På et eller annet tidspunkt vil alle eldre hus ha behov for bytte av hele eller deler av ytterkledningen. Det er ikke nødvendig å skifte kledning med mindre du oppdager råte, sprekker eller fuktskader, men vi anbefaler å gjennomføre en årlig sjekk.

FAQ

Ofte stilte spørsmål om tak

Vi får mange spørsmål i forbindelse med skifte av tak. Her er noen av de mest vanlige.

Hva koster det å bytte tak?

Pris på å bytte tak varierer ut ifra hvilken taktype du har. Har du et saltak eller valmtak vil prisen avhenge av materialer og takets kompleksitet. Takhøyde vil også spille inn. Et enkelt tak med grei standard vil koste fra kroner 2400,- pr m2 inkl. mva. Et komplekst tak med kvister og takvindu, bratt takvinkel og høy standard på materialene – eksempelvis glaserte takstein – vil kunne ligge opp mot 5500,- pr m2 inkl. mva.

Normalt komplekse tak, eksempelvis med én vinkel på huset, et par takvinduer, takvinkel fra 25-32 grader og god standard vil ha et prisspenn fra ca. 3000,- pr m2 til 4500,- pr m2 inkl. mva.

Hvilke kostnader er inkludert?

Våre priser inkluderer rivning og transport av gamle materialer, stillaser for sikker tilkomst og arbeidsplattform. Det er også inkludert ny undertakspapp, lekter, takrenner, beslag, taknedløp og takstein. Det samme gjelder takutstikk og underkleding etter behov. Prisene vil med andre ord inkludere utskifting av eksisterende tak med helt nytt tak og takrenner.

Hvis du er uheldig og finner råte/vannskader i bærende undertak og/eller i takkonstruksjonen under rivningen, vil utbedringer av dette komme i tillegg. Normalt medfører dette stans i alle arbeider mens vi finner løsninger sammen med og til det beste for deg som huseier.

Hva kan jeg gjøre selv?

Noen ønsker å gjøre deler av arbeidene selv i forbindelse med oppgradering av boligen sin. Ved takarbeid er vår anbefaling imidlertid å overlate de sentrale arbeidene til faglært tømrer. Det er mye som kan gå galt med når det arbeides med den kanskje viktigste bygningsdelen på huset, samt at alltid finnes en risiko for alvorlige uhell når man arbeider i høyden. Om du ønsker å spare på bortkjøring av avfall kan dette imidlertid være et element av prosessen som greit kan utføres med egeninnsats.

Kan vi bo i huset mens arbeidene pågår?

Det går helt fint å bo i huset mens arbeidene pågår, og vi vil gjøre det vi kan for å utføre vårt arbeid så skånsomt som mulig for å hindre unødig støy. 

Frøiland Bygg-metoden

Å investere i fornying av bolig kan bety mye penger for de fleste av oss. For noen kan det også tære på nattesøvnen. Engstelsen bunner ofte i mangel på kjennskap til prosessen – dette vil vi gjøre noe med!

Enten du skal i gang med en total makeover eller bare vil bytte et par vinduer, kan du sjekke ut vår hjemmesnekrede 5-stegs metode for hvordan vi løser et oppdrag.