Tips og råd

Hva koster et nytt tak?

Å bytte tak kan være en betydelig investering for deg som huseier, og kostnadene kan variere mye avhengig av flere faktorer. Dersom du vurderer å få nytt tak, er det viktig å sette seg inn i de ulike elementene i prosessen som påvirker prisen.

 

  • Kompleksiteten til taket
  • Materialvalg
  • Tilstand på eksisterende konstruksjon

Takbytte i Hanasandveien med takstein fra Skarpnes

Taktype og kompleksitet

Prisen for å bytte tak avhenger i stor grad av hvilken type tak du har. For eksempel vil et saltak (et tak med to skrånende sider) eller valmtak (et tak med skrånende sider fra alle kanter) ha forskjellige kostnadsnivåer basert på materialvalg og takets kompleksitet.

Takhøyden spiller også en viktig rolle. Et enkelt tak med standard materialer vil koste fra omtrent 2400 kroner per kvadratmeter, inkludert merverdiavgift (mva).

På den annen side, et mer komplekst tak med kvister, takvinduer, bratte takvinkler og høyere standard på materialene – som for eksempel glaserte takstein – kan koste opp mot 5500 kroner per kvadratmeter inkludert mva.

 

Takbytte i Myklabergbakken (tømrer Deividas i bakgrunnen)

Normalt komplekse tak

For tak som kan betraktes som normalt komplekse, som ofte innebærer ett vinklet hus, et par takvinduer og en takvinkel mellom 25 og 32 grader, vil prisspennet ligge et sted mellom 3000 og 4500 kroner per kvadratmeter inkludert mva. Disse takene har vanligvis god standard på materialene, men er ikke så komplekse som de mest utfordrende takene.

 

Hvilke kostnader bør være med i prisen?

Riving og transport av gamle materialer, stillaser for sikker tilkomst og arbeidsplatform bør være inkludert i prisen. Videre bør også ny undertakspapp, lekter, takrenner, beslag, taknedløp og takstein være med. Det samme gjelder for takutstikk og underkledning etter behov. Prisen vil med andre ord inkludere utskifting av eksisterende tak med helt nytt tak og takrenner. ‘

Hvis du er uheldig og finner råte/vannskader i bærende undertak og/eller i takkonstruksjonen under rivningen, vil utbedringer av dette komme i tillegg. Normalt medfører dette stans i alle arbeider og en tilfredsstillende løsning blir funnet sammen med og til det beste for deg som huseier.

 

Oppsummering

Å bytte tak er en stor jobb, og kostnadene reflekterer arbeidet og materialene som går inn i prosjektet. For å få en nøyaktig pris, er det best å få en vurdering fra en fagperson som kan ta hensyn til alle spesifikke detaljer ved ditt tak og din situasjon. Ved å forstå faktorene som påvirker kostnadene, kan du bedre kartlegge omfanget av ditt spesifikke prosjekt.