Prosess

Slik jobber vi

Telefonsamtale, e-post eller nettskjema

Det første steget for at vi skal arbeide sammen er å ta kontakt med oss. Send oss gjerne noen bilder og noen ord om hva du ønsker å realisere så vil Morten, Mikael eller Vidar sette oppe en tid for å gå gjennom prosjektet i detalj over telefonen. I denne telefonsamtalen vil vi besvare alle spørsmål du måtte ha, identifisere dine forventninger til oss og lage grunnlag for et prisestimat.

Presentasjon av leveranse og prisestimat

Neste skritt er at vår kalkulatør inviterer dere til et møte for å gå gjennom leveransen, gjøre nødvendige avklaringer og sikre at vi har fått med oss ønskene dine/deres. I samme møte vil vi presentere et prisestimat på arbeidet. Alt etter hva som passer deg/dere best kan møtet være hjemme hos deg/dere, i lokalene våre, via Teams eller over telefonen.

Avtale og videre plan

Så snart estimatet er akseptert setter vi prosjektet ditt/deres inn i bemanningsplanen. Du/dere vil få oversendt en e-post med informasjon om uke for oppstart, og gjennomføringstid. Nærmere oppstartsdato vil du få en ny e-post med nøyaktig startdato og informasjon om BASen som er satt opp for å organisere gjennomføringen av ditt/deres prosjekt. Vi vil legge ved bilde og utfyllende informasjon om BASen.

Overtakelse

Når jobben er fullført vil BASen vår gå gjennom leveransen med deg. Han/hun vil sørge for at alt ser flott ut, og etterlater et varig inntrykk. Hvis du skulle oppdage noe uteglemt etter at BASen har reist hører vi gjerne fra deg!

Vi vil også ta kontakt med deg en måneds tid etter arbeidet er fullført, for å forsikre oss om at leveransen ble i tråd med forventingene, og at vi har lykkes med å skape en god opplevelse.

ETISKE RETNINGSLINJER

Frøiland Bygg AS ønsker å etterleve FNs Global Compact og forplikter seg til dens prinsipper. Frøiland Bygg AS respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter som formulert i FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner.

Vi driver i samsvar med prinsipper for god eierstyring og opptrer som en god samfunnsborger i alle lokalsamfunn der vi har virksomheter, og vi forventer at våre leverandører gjør det samme.

MILJØ

Frøiland Bygg søker hele tiden nye løsninger og metoder for å ivareta miljø på et best mulig måte. Arbeidet er en kontinuerlig prosess, og tar for seg hele vår verdikjede.

Miljøhensynet påvirker alle våre valg, som valg av produkter, avfallhåndtering og hvordan vi forholder oss til reiser.

FOKUS

Det er viktig for deg som kunde at du vet hva Frøiland Bygg har som fokusområder. Dette fordi du skal ha noen forventninger til oss som din partner og leverandør.

Samarbeids­partnere

For at du som kunde skal oppleve kvalitet i alle ledd har vi plukket ut noen av våre mest sentrale samarbeidspartnere. Vi har også lokale leverandører som betyr mye for oss, og du kan også avklare med din prosjektleder om du har egne lokale leverandører du ønsker å benytte.

Vi har hyppige gjennomganger med på våre samarbeidspartnere på prosjekter, samt at vi har kvartalsvise møter for å finne nye metoder og samarbeidsformer. Dette er en del av vår satsing på LEAN, og betyr at du som kunde skal oppleve oss som en aktør som går i takt.

Alle våre samarbeidspartnere er sertifisert i www.startbank.no

Leverandører

Frøiland Bygg AS kjøper i dag varer og tjenester fra mange eksterne leverandører, og det er viktig at disse anskaffelsene skjer på en god måte slik at vi får dekket våre behov, samtidig som relasjonene blir ivaretatt.