Næring

– Med på laget!

Frøiland Bygg er en mesterhåndverksbedrift. Vi har dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse. Vi gjør jobben med stolthet og entusiasme, samtidig er profesjonalitet i alle ledd viktig for oss. Vi ønsker å skape og levere gode kundeopplevelser.

Siden starten i 2006 har Frøiland Bygg utført større oppdrag innen bygg og anlegg. Vi utfører alle typer entrepriser; som nybygg, tilbygg, rehabilitering og byggservice, for byggherrer innen privat næringsliv og offentlig sektor. I totalentreprise påtar vi oss hele prosessen fra prosjektering til utførelse. Det beste resultatet får vi når vi kan delta fra idé til ferdig bygg. Vårt privat- og næringsmarked har sitt nedslagsfelt i Sør-Rogaland.

Total­entreprise / Utførelses­entreprise

Avhengig av størrelse og type prosjekt, vil det være behov for oppfølging både før og under byggingen. Dette krever kunnskap, og i mange tilfeller godkjenning for å utføre. Vi tar det totale ansvar for prosjektering, gjennomføring og nødvendige søknader. Vi har sertifiseringene som kreves.

I byggeperioden leder vi prosjektet for å en optimal prosess. Er det flere fag involvert, sørger prosjektleder for planlegging og rasjonell gjennomføring.

Vi kan borettslag og sameie

Frøiland Bygg har en lang og omfattende referanseliste over ulike oppdrag for borettslag og sameier. Vår høye faglige kompetanse og erfaring sikrer god planlegging og gjennomføring av prosjektene, enten det er enkle prosjekter eller omfattende totalentrepriser. Vi bistår også styret i sameie og borettslag med å utvikle internkontrollsystemer, for å sikre et effektivt og forebyggende vedlikehold. Vi skifter kledning, fasadeplater, vinduer og dører. Vi rehabiliterer tak og fasader. Vi bygger nytt når det er ønskelig.

Vi har også spesialkompetanse innen fukt og fuktsikring og finner gode løsninger til eksisterende bygg, som kanskje ikke er bygget etter dagens standard.

Trygg samarbeidspartner for styret
Styret i et borettslag har et stort ansvar med å forvalte borettslagets midler og verdier. Da er det viktig å ha en samarbeidspartner du er trygg på. En samarbeidspartner som kan følge opp i prosjekteringsfasen, i byggefasen og etter ferdig utført prosjekt. Frøiland Bygg har høy kompetanse og mye erfaring innen oppussing og rehabilitering av eksisterende bygninger. Vi gir deg gode og trygge løsninger.

Rammeavtaler
Gjennom rammeavtaler får borettslaget trygghet for en god forvaltning. Vi kan utarbeide forvaltning- og vedlikeholdsplaner, og så er det vårt ansvar å sørge for at dette blir fulgt opp og gjort. Vi rapporterer til styret gjennom faste rapporter.

Vaktmester­tjenester

Vaktmestertjenester fra Frøiland Bygg omfatter daglig ansvar og tilsyn. Vi inngår en serviceavtale eller vedlikeholdsavtale med borettslaget eller annen kunde. Denne avtalen skreddersys etter den enkelte kunde sitt behov.

Prosjektledelse

Avhengig av størrelse og type prosjekt, vil det være behov for administrasjon både før og under byggingen. Også dette krever kunnskap, og i mange tilfeller godkjenning for å utføre. Vi tar ansvar for prosjektering og nødvendige søknader.

I byggeperioden leder vi prosjektet for å en optimal prosess. Er det flere fag involvert, sørger prosjektleder for planlegging og riktig gjennomføring.

Frøiland Bygg var med oss på laget gjennom hele prosessen og vi er svært fornøyd med resultatet!

Ola Normann

Ta kontakt for en uforpliktende prat