Næring

Ansvarlig entreprenør

Totalentreprenør

Ved totalentreprise beskriver du funksjonene i prosjektet med ønsket standard og eventuelle spesielle krav, mens Frøiland Bygg tar seg av hele prosessen, prosjektering og utførelse av alle fag. «Nøkkelferdig» eller overlevert slik du ønsker.

Med denne løsningen kreves det mindre arbeidsinnsats fra deg som byggherre. Du får bedre oversikt over kostnader i prosjektet. Og du får kun en kontraktspartner, Frøiland Bygg, å forholde deg til.

Frøiland Bygg har også spesialkompetanse på tømring, fuktsikring og sensorteknologi, slik at bygget får gode, sikre løsninger og settes opp med høyeste kvalitet.

Andre utførelsesentrepriser

I tillegg til totalentreprise tilbyr vi også andre utførelsesentrepriser som:

  • Delentreprise: Frøiland Bygg utfører oppdraget som en utførende entreprenør, mens du som Byggherre selv engasjerer arkitekt, teknisk prosjekterende og andre rådgivere og inngår selvstendige kontrakter med flere entreprenører. Frøiland Bygg får i slike tilfeller ofte ansvar som administrerende/koordinerende sideentreprenør.
  • Hovedentreprise: Du engasjerer selv arkitekt og rådgivere, som byggherre. Frøiland Bygg tar da ofte på seg den vesentlige delen av byggeriet, mens byggherren engasjerer f.eks. egne tekniske entreprenører.
  • Generalentreprise: Frøiland Bygg inngår kontrakt med de andre entreprenørene, og har med seg disse som underentreprenører. Byggherren trenger bare å forholde seg til generalentreprenør for utførelsen/oppføringen, men engasjerer selv arkitekt og rådgivere.

Frøiland Bygg har erfaringen og kompetansen som ansvarlig entreprenør. Uansett hvilke entreprise du velger vektlegger vi godt samarbeid.

Gode byggeprosjekter er avhengig av god samhandling og godt samarbeid.
Vårt mål er at kundene våre skal oppleve oss som en nyttig og konstruktiv medspiller som er – Med på laget!

Rådgivning

Med våre samarbeidspartnere får vi tilgang til de nyeste og mest hensiktsmessige løsningene. Vi hjelper deg med fagmessig og kreativ rådgivning. Frøiland Bygg gir råd basert på kvalitet og funksjonalitet etter hva som er realistisk i forhold til ditt budsjett.

Samspillentreprise

Før en totalentreprise beskriver byggherren funksjonene i prosjektet med ønsket standard og eventuelle spesielle krav. Frøiland Bygg leverer også en type samspillsentreprise, hvor vi samarbeider med deg som byggherre i utviklingen av ditt prosjekt og utarbeidelse av et forprosjekt.

Forprosjektet brukes deretter som grunnlag i en totalentreprise. Med denne løsningen får man fokus på løsninger og praktisk utførelse tidlig i prosjektet. Du som byggherre, og vi som totalentreprenør får et nært samarbeid fra konsept til ferdigstillelse, hvor du kan utnytte vår kompetanse og erfaring.

Vi kan komme inn på hvilket som helst sted i prosessen og vi tilpasser oss alltid etter de rammebetingelser som allerede måtte være på plass.

Vi jobber ut fra ditt budsjett og sammen finner vi en løsning som tilfredsstiller dine ønsker og behov.

Trygge og forutsigbare næringsprosjekt

Næringsprosjekter mot både det offentlige og private kan ofte være krevende. Kvalitet, fleksibilitet og riktig tidsbruk er viktige faktorer. Brukerne stiller høye krav til resultatet, og et godt samarbeide mellom Byggherre og entreprenør er svært viktig.

Frøiland Bygg har lang erfaring som totalentreprenør, og har prosjektert, bygget og renovert flere offentlige bygg, kontor- og næringsbygg.

Med Frøiland Bygg som totalentreprenør gjør du prosjektgjennomføringen smidigere. Med kun ett kontaktpunkt får du bedre oversikt og kontroll, du slipper uventede overraskelser, samtidig som du sparer tid og penger.

Vi legger vekt på å forstå dine, og din virksomhets behov. Og legger opp arbeidet slik at driften i størst mulig grad kan fortsette uhindret.

Rammeavtale sikrer kvalitet

Frøiland Bygg har lang erfaring med rammeavtaler for offentlige og private byggherrer.

Rammeavtale er en avtale som fastsetter visse vilkår om avtalen, men ikke detaljerte bestemmelser eller avtale om gjennomføring. Kontraktsvilkårene vil typisk kunne være hva som skal leveres, priser, leveringsvilkår og annet som er relevant for den tjenesten rammeavtaler omfatter.

Utfyllende regler blir fastsatt på et senere tidspunkt, men vilkårene i rammeavtalen er i alminnelighet bindende for partene.

Etterarbeid

Vi er der også etter utført arbeid. Skulle det være noe i ettertid av byggeprosessen kan du regne med oss. Vi stiller opp på kort varsel for å undersøke og utbedre eventuelle utfordringer.