Om oss

Bygge eller renovere bolig eller hytte

Hjemmene våre er noe av det viktigste og mest verdifulle vi eier. Når du skal bygge nytt eller renovere nåværende bolig eller fritidsbolig er det viktig at du kan føle deg trygg gjennom hele prosessen.

Vi vektlegger godt samarbeid og prosjektene våre skal gjenkjennes med kvalitet og gode løsninger, hvor du som kunde skal kunne føle trygghet igjennom hele prosjektet.

Det er flere viktige ting å ta i betraktning når du skal bygge eller renovere bolig eller hytte. Gode romløsninger og materialvalg er viktig for hvordan du vil oppleve hjemmet ditt. Ikke bare skal boligen fungere optimalt i både fritid og hverdag, den skal selvfølgelig også se flott og innbydende ut. For å få et godt og funksjonelt hjem trengs det med andre ord nøye planlegging og kunnskap.

Våre prosjektledere har lang erfaring med prosjektering og bygging av moderne og tradisjonelle hus og hytter, samt renovering av eksisterende boliger.

Frøiland Bygg er med tiden godt kjent for å levere prosjekter av høy kvalitet og har helt siden oppstarten hatt tro på at kvalitet er den store vinneren. Velger du kvalitet og godt håndverk sparer du tid og penger i det lange løp.

Med Frøiland Bygg kan du være trygg på at du får den boligen eller den hytten som passer deg, og som også gir rom for vekst og endringer i livet. Med vår kunnskap og dine drømmer vil resultatet bli det perfekte hjem eller fritidsbolig for deg og din familie.

Bolig og hytter i alle stiler

Vi bygger alt fra tradisjonelle til moderne boliger, spesialtegnede hus og hytter i samarbeid med arkitekter, men også ferdighus fra husprodusenter. Er du tidlig i idéprosessen og ikke har valgt arkitekt enda, har vi et veldig godt samarbeid med flere arkitekter.

Oppussing, rehabilitering og renovering

Våre prosjektledere har høy kompetanse på oppussing og renovering av bygninger. Vår spesialkompetanse innen fukt og fuktsikring er særlig aktuell når det gjelder å finne gode løsninger på eksisterende bygg, som kanskje ikke er bygget etter dagens standard.

Frøiland Bygg har lang erfaring med utskifting av kledning/fasade og vinduer- og dører, og påtar seg oppdrag med uskifting av alt fra ett vindu, til komplett utskifting av fasader på store borettslag med flere hundre enheter.

Vi kan også bistå med ombygginger, tilbygg og påbygg eller endringer av romløsning og flytting av bærevegger.

Enten du skal bytte kledning, restaurere barndomshjemmet ditt eller tilpasse din nye leilighet til dine behov, tilbyr Frøiland Bygg profesjonell veiledning tilpasset hvert enkelt prosjekt. Våre prosjektledere hjelper deg med å finne de gode løsningene og har kontroll på budsjettet og prosessen underveis.

Våre fagfolk har lang erfaring og kompetanse med å bygge riktig med tanke på byggets epoke og tidligere uttrykk. De har kontroll på detaljene og sørger for god kvalitet på arbeidet.

Byggesøknader

Ryddige prosesser gir gode resultater. De fleste prosjekter krever en byggetillatelse før man kan begynne å bygge etter plan- og bygningsloven.

Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og har ansvar for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser. Ansvarlig søker skal samordne de ansvarlige prosjekterende, utførende og kontrollerende, og påse at alle oppgaver er belagt med ansvar. Ansvarlig søker har ansvar for at tiltaket avsluttes ved innsending av nødvendige opplysninger for kommunens utstedelse av ferdigattest.

Vi har sentral godkjenning som ansvarlige søker og har god kjennskap til lover og forskrifter. Så tidlig som mulig i planleggingen vil ansvarlig søker kunne veilede med hvor stort man kan bygge, og hva man må ta hensyn til, for å få tillatelse til å realisere drømmeprosjektet.

Som ansvarlig søker koordinerer vi hele byggesaken.

Våre svært dyktige tømrere og våre prosjektledere har god og tett kommunikasjon gjennom hele byggeprosjektet. Alle våre fagfolk er opptatt av god kvalitet. Flere av dem har etterutdanning fra teknisk fagskole eller mesterbrev, som har tilført dem økt kompetanse innen bygg og byggetekniske krav.
De er flinke til å se de gode løsningene og sørger for at din bolig blir bygget etter avtalt tid, pris og kvalitet.

Prosjektering til avtalt tid, pris og kvalitet

Frøiland gir deg selvfølgelig frihet under hele prosessen til å være med på utformingen av boligen.

Vårt mål er å forsterke dine ønsker og samtidig gi råd bygget på kvalitet, funksjonalitet og selvfølgelig hva som er realistisk i forhold til budsjett. Det at vi har lang erfaring og kunnskap med hva som er godt håndverk, altså hva som er funksjonelle og holdbare materialer og løsninger, blir betryggende for deg når vi skal bygge eller renovere din bolig.

For at du skal føle deg trygg gjennom hele prosessen har din prosjektleder den fulle og hele oversikten over ditt byggeprosjekt. Han tar seg av fremtidsplaner, byggemøter og følger opp alle leverandørene. Våre prosjektledere kjenner godt til lover og forskrifter, er gode på budsjettet og holder deg oppdatert her. Slik får du en behagelig og oversiktlig prosess uten forsinkelser og andre overraskelser.

Etterarbeid

Vi er der også etter utført arbeid. Skulle det være noe i ettertid av byggeprosessen kan du regne med oss. Vi stiller opp på kort varsel for å undersøke og utbedre eventuelle utfordringer.