Hei,

Kjære kunde!

Vi i Frøiland bygg har i samarbeid med alle vår ansatte identifisert våre kjerneverdier, vår lidenskap og vår ønskede nisje i markedet som byggefirma. Vi ønsker å dele og forklare resultatet av dette med alle våre kunder.

Frøiland Bygg har som lidenskap å «skape gode opplevelser». Dette både for våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte. For å kunne etterleve dette har vi definert våre kjerneverdier, hvor fellesnevneren er «Omsorg». Å vise omsorg for våre kunder, produktene, ansatte og kvaliteten på det vi gjør og det vi skal levere tror vi kommer til å skape gode opplevelser for de som møter på oss.

Vi vet at det å investere kanskje over en halv million på boligen din er mye penger for de fleste. Dette vet vi fører til bekymringer, usikkerhet og kanskje dårlig nattesøvn for mange.

Ofte kommer bekymringene som en mangel på kjennskap til hvordan bygge/ rehabiliterings prosessen vil foregå bl.a.

Dette vil vi gjøre noe med, og skal vi tror at en god bekrivelse av hvordan vi gjennomfører prosjektene vil hjelpe til med dette.

Du vil hos oss møte og ha kontakt med Selger (som også kalkulerer, altså priser arbeidene), Prosjektleder og Tømrere (Tømrer bas). Alle har god fagkunnskap i byggfag og kan gi råd om løsninger underveis.

I kontakt med vår Selger vil du bli veiledet gjennom en prosess som fører til en godt forståelig beskrivelse av alle arbeider som skal utføres. Alt av eventualiteter som for eksempel type kledning, vindu, farger og antall strøk maling er avklart på en godt forståelig måte når Selger er ferdig med sin del av prosessen. Selger setter så opp en avtale/ kontrakt mellom oss og dere. Alle kontrakter og avtaler forteller noe om «spillereglene» i byggeprosjekt og er ment som verktøy for å unngå konflikter underveis. Dette vil også komme godt frem i vårt «Avklaringsmøte» som selger vil holde sammen med dere i forbindelse med signering av kontrakt. Om ønskelig vil Selger i forkant av avklaringsmøte oversende sjekkliste til møtet, slik at du som vår kunde vil kunne forberede deg godt (Den akkurat samme sjekklisten som Selger selv bruker).

Når beskrivelse og kontrakt er berammet vil du som kunde bli «overlevert» til vår Prosjektleder. Vår Prosjektleder planlegger utførelsen og kvaliteten av arbeidene, og vil være den som har det formelle ansvaret for at vi utfører arbeidene i henhold til avtale. Prosjektleder vil oversende en plan som viser deg hvordan og når prosjektet er planlagt gjennomført. Prosjektleder overleverer så prosjektet til vår Tømrer bas som for det daglige ansvaret på byggeplass. Tømrer bas tar selv kontakt med deg og presenterer seg før oppstart av byggearbeidene. Våre tømrere har oftest flere prosjekt gående og vil også gi beskjed direkte hvis oppstart ikke blir til opprinnelig avtalt tid. Ting skjer ofte i byggeprosjekt, som for eksempel bestiller mange av våre kunder ekstratjenester direkte fra våre flinke tømrere, og små justeringer av fremdrift er av den grunn ikke uvanlig. Det viktigste for oss er imidlertid at du får beskjed om det i god tid. Våre tømrerlag består oftest av 2 tømrere, hvorav en er Bas. De to er som regel faste lag og kjenner hverandre godt. Vi ønsker å rekruttere via læring ordninger og flere av lagene våre har også med seg en tømrerlærling. I tillegg benytter vi eksterne firma til for eksempel Stillas og blikk. Disse styres også av Tømrer basen vår.

Underveis i prosjektet vet vi av erfaring at mange ønsker å endre noe på de avtalte arbeidene – For eksempel så finner man ut at ønsker å skifte et vindu ekstra. Det er da viktig å melde fra om dette enten til Tømrer bas eller til Prosjektleder, slik at endringen blir registrert og utført. Tømrer bas kan skrive en rekvisisjon på «lettere» endringer som timer og medgått til regning, eller Prosjektleder kan kalkulere en pris på endringen, hvis det er større ting. Du vil uansett som kunde få en regelmessig oversikt fra Prosjektleder på alle endringer og status på disse.

Når byggearbeidene nærmer seg ferdige, vil vår Tømrer bas avtale en «Overlevering» med dere. Det vil si at han ønsker å se over arbeidene med dere og avstemme at omfang og kvalitet er i henhold til avtalt.

Før sluttfakturaen sendes av Prosjektleder, så sørger også Prosjektleder at du får overlevert en FDV. En FDV er en beskrivelse av produktene som er benyttet og hvordan du som kunde skal forvalte og vedlikeholde de nye byggearbeidene dine.

Det kommer nok frem av mye i denne teksten hva vi har identifisert som vår nisje nevnt i starten, men for å tydeliggjøre dette så er målet vårt å være fortrukken leverandør av rehabilitering av boliger. Vi synes det er kjekt å ta vare på bygg og håper dere vil velge oss når dere ser at boligen trenger litt ekstra omsorg!

 

Ta kontakt: tilbud@fbygg.no

Tlf Morten Nygård: 922 07 482

 

Med vennlig hilsen alle oss i Frøiland Bygg