Den gode opplevelsen av trygghet

Det siste halvåret har det pågått store forandringer i Markveien 9. Taket er nytt, loftet utvidet, nye vinduer, etterisolering, flotte vegger og tak i gips, ny trapp og nytt gulv er noen av forandringene.

Underveis i prosjektet kunne vi fortelle om et samarbeid som fungerte som en drøm.

Ferdig resultat 

Vi tok turen innom Markveien for å takke for det gode samarbeidet og høre hvordan Nystøl og familien har det etter oppussingen. 

Når Anders Nystøl åpner døra blir vi invitert inn i et hus med oppholdsrom til hele familien. Stillas, papp og verktøy er borte, igjen står en lys og luftig stue og loft med en drøm av en utsikt.  

Drømmen om de slette veggene, tak med spotter og flotte oppholdsrom er nå virkelighet.  

– Kommentarene vi får fra familie og venner et at vi har fått et helt nytt hus, smiler Nystøl.  

Vær helt ærlig får Nystøl beskjed om: Hva ville du gjort annerledes? 

– Jeg ville faktisk ikke gjort noe annerledes. Det ble slik vi så for oss og det er gjort gode valg underveis i prosessen.  

– Tryggheten vi har opplevd har vært veldig viktig, understreker Nystøl som også forteller at han har hatt takstmann inne for å se på arbeidet som er utført.  

– Det ble en bekreftelse på at rådene som var gitt var gode og ga en trygghet om at her har vi kontroll, forteller Nystøl.  

Før Etter