Lærlinger som står på!

I Frøiland Bygg satser vi på lærlinger! Det er viktig å kunne gi lærlingene den beste starten på sin fagutdanning. Som lærlingeansvarlig i Frøiland bygg kan Rune Arnesen fortelle at de har som mål å skape de beste tømrerne.

Adrian Bjørheim

Hvorfor valgte du å bli tømrer?
– Det er et veldig kjekt fag, og så har man så mye å gjøre. For meg er det helt riktig å bli tømrer, jeg hadde kjedet meg hvis jeg skulle gjøre det samme hele tiden.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag som lærling ut?
– Dagene er veldig variert. Jeg jobber i et lag med to tømrere. Vi starter arbeidsdagen kl. 07.00 og jobber frem til kl. 15.00. Jeg får gode instruksjoner fra tømrerbas om hva som skal gjøres og settes så i gang til å utføre oppgaven. Jeg får mye ansvar i løpet av en dag.

Hvilken oppgave liker du best?
– Jeg liker mye av det vi gjør, men å lekte tak er veldig kjekt.

Hva kreves av deg som lærling?
– Som lærling må man komme lærevillig på jobb, klar til å lære om det vi skal gjøre i løpet av dagen. I tillegg må man ta i et tak, og ha lyst til å gjøre det også. Man får mye ansvar og oppgavene må tas seriøst slik at vi leverer et godt resultat og skaper en god opplevelse for kunden som skal bo i det vi bygger.

Eirik Ness Gabrielsen

Hvorfor valgte du å bli tømrer?
– Først var jeg usikker på hva jeg ønsket, men når jeg begynte på bygg- og anleggsteknikk på videregående forstod jeg fort at det var en god match. Jeg synes det er interessant og har ikke angret på at jeg begynte i lære som tømrer. Jeg trives også veldig godt i Frøiland Bygg!

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag som lærling ut?
– Den ene dagen gipser jeg, og den andre dagen legges det takstein. Så det er variasjonen som gjør det veldig kjekt. Jeg lærer også masse underveis og får lov til å prøve meg på mye forskjellig. Jeg har også fått lov til å være med å skape god dialog med kunden. Vi inkluderer kunden i arbeidet jeg lager og gjør, slik at kunden føler seg trygg på at arbeidet blir gjort på beste måte.

Hvilken oppgave liker du best?
– Tror det må bli å legge kledning. Det er ganske moro.

Hva kreves av deg som lærling?
– Det kreves at jeg er møter opp på avtalt sted til avtalt tid. Som lærling må man stå på og gjør sitt beste. Det er jo både det man ønsker selv og det kunden ønsker vi skal gjøre.

Lærlingeansvarlig Rune Arnesen har jobbet i Frøiland Bygg de siste syv årene, og er den personen som lærlingene kan henvende seg til dersom det skulle være noe.
– Lærlingene kan ringe meg hele tiden. Jeg er lett å få tak i og følger opp spørsmål og tilbakemeldinger fra lærlingene.

I arbeidshverdagen er det tømrerbas som står for oppfølgingen. Det jobbes i faste lag, slik at de blir godt kjent og kan tilpasse oppgavene individuelt.
– Oppfølging foregår etter lærlingens ferdigheter. Det samme gjelder arbeidsoppgavene de får, forteller Rune.

Lærlingene inkluderes på lik linje som alle andre medarbeidere. De får invitasjoner og deltar på det sosiale. – Dette gjelder for alle som jobber i Frøiland Bygg, uansett stilling, legger Rune til.

Er du interessert i være lærling, tømrer eller bas hos Frøiland Bygg?

Ta kontakt med Thomas Nyberg på tlf. 41497513 eller tn@fbygg.no